Kuues inimõiguste aastakonverents keskendub kahele rahvusvaheliselt aktuaalsele teemale: migratsioonile fookusega sisserändel ning propagandale ja sõnavabadusele.

Selle aasta konverentsil tulevad jutuks Eesti avalik arvamus inimõigustest ja siinsete uusimmigrantide hinnang inimõigustele ja nende kohanemisest Eestis. Räägime kollektiivsetest inimõigustest ja propagandast, mis on muutnud inimeste arusaami põhiõigustest. Migratsioonikriisi valguses küsime, kes on ja kellel on õigus olla eurooplane? Uurime, kas aina vastuolulisemate ideoloogiatega Euroopas on inimõigused ikka veel universaalne väärtus.

Loe edasi

Kasutades oma vabadusi, ei tohi me riivata teiste omi.

Kersti Kaljulaid
Eesti Vabariigi President, konverentsi patroon

Kremli propaganda tulemusel on Venemaa inimesed veendunud, et ilma praeguse võimuta kukub riik kokku - see on vale.

Mihhail Hodorkovski
Avatud Venemaa fondi looja

Internetil on kalduvus muuta meid suletumaks; sulgeda meid kõigi oma veendumuste mulli, kuna suhtleme seal endale sarnaste inimestega.

Dominique Reynié
Prantsuse poliitik ja politoloogia professor Pariisi Poliitikauuringute Instituudis

Sotsiaalmeedia tulek on tekitanud olukorra, kus faktid ja loogika ei ole enam olulised; oluline on emotsioon. Valede levitamine uues meedias on karistamatu ja ulatuslik.

Ülle Madise
Eesti Vabariigi Õiguskantsler

Demokraatia ei ole ühekordne sündmus, see on protsess, mis vajab palju hoolt ja armastust ning seda, et inimesed avaksid end üksteisele.

Madeleine Albright
Endine Ameerika Ühendriikide riigisekretär

Julgeoleku küsimusena on see ka meie endi huvides, et meid ümbritseks demokraatia.

Toomas Hendrik Ilves
Endine Eesti Vabariigi President ja Inimõiguste Aastakonverentsi patroon

Internet inimõigusena on midagi, mille üle arutletakse üle terve maailma. Alles hiljuti tõdeti seda, et offline ja online õigused on samad.

Dunja Mijatovic
OSCE meediavabaduse esindaja

Kuna olemasolevad rahvusvahelised inimõigused ei vastutanud põlisrahvaste staatuse eest, siis nende standardite loomiseks koostaski ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni.

Dalee Sambo Dorough
ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi esinaine

Ma usun, et oleme Vene telemaastikul päris palju korda saatnud ning tulevikus pühendatakse meile ruumi ka ajakirjandusõpikutes.

Maria Makejeva
Vene TV "Rain" ("Дождь") uudiste ankur ja peatoimetaja asetäitja

Kehtestades soolise õigluse, on võimalik paremini näha ja aru saada konteksti, milles me tegutseme. See vähendab riske ja suurendab meie tegutsemisefektiivsust.

Marriët Schuurman
NATO peasekretäri eriesindaja naiste, rahu ja julgeoleku küsimustes

Küsisin, millest Putin tahaks rääkida ja sain vastuseks, et Krimmi-küsimusest. Ütlesin, et Krimmi-küsimus on Ukraina küsimus - millised saavad olla venelaste huvid Krimmis?

Mustafa Džemilev
Ukraina presidendi volinik vähemusrahvaste alal, Ukraina parlamendi liige

Kui kuriteo eest vastutavad on valitsuses või nendega heas läbisaamises, muudab see rahvusvahelise kohtu töö üsna tulutuks.

Vagn Joensen
ÜRO Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rwanda tribunali president