Viies inimõiguste aastakonverents keskendub inimõigustele muutuvas ajas ja toob kokku üle 350 eksperdi, diplomaadi, aktivisti ja poliitiku. Sellel aastal käsitleme Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, keelelisi inimõigusi, kuidas Venemaa erinevad põlvkonnad mõistavad võimu, samuti inimõiguste tagamisega seotud väljakutseid Ukraina erinevates piirkondades ning kasvavat pagulaskriisi Euroopas. Muutunud julgeolekuolukorra tõttu on kõik need teemad omandanud uue tähenduse ja on oluline mõista nende probleemide tagajärgi.

Kogu tekst
Toomas H. Ilves
Eesti Vabariigi President
Mart Nutt
Inimõiguste Instituut, Riigikogu liige, Aastakonverentsi peakorraldaja

Päeva juhatab sisse ülevaade “Eesti kolm aastat ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena”. Eesti valiti 2012. aastal ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks kolmeks aastaks. Inimõiguste nõukogus keskendus Eesti eelkõige demokraatia ja hea valitsemistava, väljendusvabaduse (sh ilmavõrgus), naiste ja laste ning põlisrahvaste õigustele. „Miks?“ ja „kuidas?“ räägib Jüri Seilenthal, kes on Välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna peadirektor. Ta oli 2009 kuni 2015 Eesti Vabariigi alaline esindaja, suursaadik Genfis ÜRO jt rahvusvaheliste organisatsioonide juures.

UN/DPI Photo