„Inimõiguste vallas ei saa riik piirduda ainult teatud vähemuste õiguste kaitsega. Riik peab soovima kaitsta kõikide inimeste inimõigusi ja suhtuma nendesse ühtviisi. Ka enamuse ja tavalise inimese õigustesse – õigusesse elule ja turvalisusele, mis ei ole vähem olulised kui väljendusvabadus, kogunemise või usuvabadus ning sotsiaalmajanduslikud õigused.“ Mart Nutt
Toomas Kuusing. Karjane jutlustab sigadele võrdsusest. 2019, linoollõige.
„IDENTITEET on sild inimese ja kultuuri vahel. Identiteet võib muutuda või vahetuda, kuid see ei saa kaduda, ilmaet kaoks inimese side kultuuriga. Võitlus identiteedi vastu tähendab alati mingi teise identiteedi pealesurumist.“Mart Nutt
Toomas Kuusing. Vaesed inimesed külmetavad puu otsas. 2018, linoollõige.
„Inimene kuulub looduse seaduste alla seni, kuni ta ühiskonnastub. Siis ta võõrandub loodusest ja väljub tema seaduste alt,. Siis ei saa enam inimest üheks looduse tasakaalusüsteemi kuuluvaks olendiks lugeda — ta on ühtlasi selle väline. Inimene saab võimu looduse tasakaalu muuta (ära rikkuda), mistõttu loodus püsib seda paremini tasakaalus, mida vähem inimene end tema ellu segab.“Mart Nutt
Toomas Kuusing. Tähtsad inimesed uurivad kärbsesitta. 2018, linoollõige.
“INFOTEHNOLOOGIA areng läheb paratamatult vastuollu DEMOKRAATIAGA, kuna demokraatia ei põhine ratsionaalsusel ega faktipõhisusel, IT aga põhineb kiretul matemaatikal. Valgustatud autoritarism ja dünaamiline aristokraatia vastavad paremini infoühiskonna mudelile kui demokraatia, sest infoühiskonnas on võrdne kohtlemine ja võrdsusel põhinev ühiskond industriaalühiskonna jäänuk. Inimesed pole võrdsed ei oma võimete, jõu, iseloomu ega muude omaduste poolest. Arvuti (masin) saab sellest aru.“Mart Nutt
Toomas Kuusing. Me tapsime suure kala. 2015, linoollõige.
„ÄÄRMUSLUSE tõus on RUMALUSE pealetung. ÄÄRMUSTE kokkupõrgetes on põhilisteks kannatajateks tavainimesed, kes asjasse ei puutu. Mitte aga äärmuslased ise, kes jäävad kulissidetagusteks niiditõmbajateks. Üldjoontes võib tõdeda, et POPULISM on riigivastane tegevus. Kindlasti on see aga rahvavastane.“Mart Nutt