8. detsember
9. detsember

13:00 – 13:15
Konverentsi avasõnad

Ph.D Mart Nutt, Riigikogu liige, konverentsi peakorraldaja

Konverentsi avakõne

Kersti Kaljulaid, Vabariigi President

Tervituskõne

Mihhail Hodorkovski, Avatud Venemaa fondi looja ning endine naftakorporatsiooni YUKOS juht


13:15 – 13:35

Konverentsipäeva algul tutvustame uuringut, milles selgitati välja avalik arvamus inimõiguste olukorrast Eestis ning uuriti siinsete uus-sisserändajate kohanemist. Uuringut esitletakse eesti keeles, sünkroontõlkega inglise ja vene keelde.

Tõnis Stamberg, Turu-uuringute AS tegevjuht


Eestis elavate uus-sisserändajate seas läbi viidud küsitluses uuriti nende kohanemist, huvi eesti keele ja kultuuri vastu ning tulevikuvisioone. Konverentsil saame ülevaate sellest, mida arvavad eestlased ning siin elavad välismaalased inimõiguste olukorrast riigis. Paneelis arutletakse uuringu tulemuste üle ning analüüsitakse uusimmigrantide olukorda ja kohanemisvõimalusi Eestis. Paneel toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti ja vene keelde.

Martin Bak Jørgensen, Alborgi ülikooli humanitaarteaduskonna dotsent

Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor

Tuomas Martikainen, Helsingi ülikooli võrdleva usuteaduse dotsent

Thella Johnson, Rootsi Raadio korrespondent Soomes, Balti riikides ja Poolas

Moderaator:

Eva-Maria Asari, Riigikontrolli tulemusauditi osakonna audiitor


14:35 – 14:55

Immigratsioonikriis on tõstatanud probleemkohti seoses inimõigustega ja pannud paljusid kahtlema Euroopa Liidu alusväärtustes, sealjuures tõstatanud probleeme sõna- ja väljendusvabaduse ümber. Lähtudes inimõiguste universaalsusest ja arutledes euroopalike väärtuste üle, küsime: kes on ja kellel on õigus olla eurooplane? Uurime, kas oleme sattunud sõna- ja väljendusvabaduse kriisi, kui levivad erisugused äärmuslikud ideoloogiad. Paneel toimub eesti, saksa ja prantsuse keeles sünkroontõlkega eesti, saksa, prantsuse, inglise ja vene keelde.

Thilo Sarrazin, Saksa kirjanik, poliitik ja endine Saksamaa Liidupanga juhatuse liige

Dominique Reynié, Prantsuse poliitik ja politoloogia professor Pariisi Poliitikauuringute Instituudis

Moderaator:

Prof Ph.D. Ülle Madise, õiguskantsler


16:25 – 16:45

Päeva kolmandas osas arutleme kollektiivsete inimõiguste ja neile mõjuva propaganda mõju üle. Kuidas tulla toime propagandaga, mis aitab süvendada Euroopa väärtuste kriisi? Kas uues julgeolekuolukorras jäävad sama oluliseks ka inimõigused või tuleb need kollektiivse kaitse eesmärgil ümber mõtestada? Paneel toimub vene keeles sünkroontõlkega eesti ja inglise keelde.

Georgi Potšeptsov, Ukraina meediaekspert

Jelizaveta Surnatševa, Sõltumatu telekanali Rain TV ajakirjanik

Maksim Gorjunov, Filosoof ja ajakirjanik

Ivan Makarov, Raadio 4 vastutav toimetaja

Moderaator:

Raul Rebane, Sõltumatu meediaanalüütik, meedia- ja kommunikatsiooniekspert ja publitsist

Päevajuht:

Vootele Hansen, Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees


18:15 – 20:00