Me teame, et mõndasid asju me teame ja mõndasid me ei tea. Aga on ka teadmisi, mida me arvame, et me neid teame, aga tegelikult ei tea.
D. Rumsfeldt
Leonhard Lapin. Lööklaine piiri

Väikeriikide arvuline ülekaal ÜROs on kinnitus selle kohta, et nende hääl on rahvusvahelises suhtluses üha olulisem. Just seepärast, et väiksed ei ole alati maailmas kuuldavad, tulekski neil ära kasutada oma tugevust – võimet teha tõhusat koostööd. Loe edasi..

I Paneel
Leonhard Lapin. Lööklaine piiri
Leonhard Lapin. Õhtumaa loojang
Leonhard Lapin. Õhtumaa loojang

Maailmas, kus tõstab pead sallimatus ja kerkib poliitareenile äärmuslikke populiste, on traditsioonilised inimõigused järjest tahaplaanile tõugatud. Kas inimõigused vajavad uut reguleerimist? Kas populistlik vastandamine, vaadete lahterdamine, ksenofoobne ja misogüünne maailmapilt on märguandeks, et inimõiguste organisatsioonid peaksid leidma uue sünergia nii rahvusvaheliste kui ka kohalike inimõigusliikumiste vahel? Loe edasi..

II Paneel
Leonhard Lapin. Ühinemine tähega II

Õigus eraelu puutumatusele on iga inimese põhiõigus, mille tagavad inimõiguste ülddeklraratsiooni artikkel 12 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste artikkel 17.
Milline aga on sinu portree Interneti algoritmide ehk automatiseeritud andmetöötlusmeetodi põhjal? Millisena määravad need algoritmid selle, kes sa oled, milliseid valikuid teed ja kuidas saab sind mõjutada?
Loe edasi..

III Paneel
Leonhard Lapin. Ühinemine tähega II
Leonhard Lapin. Näituseplakat "Tallinn-Moskva 1956-1985”
Leonhard Lapin. Näituseplakat "Tallinn-Moskva 1956-1985”

Venemaa on tohutute võimaluste maa. Kuid need võimalused on sumbunud nostalgiasse ja usku oma erilisse missiooni, mis on nõudnud tohutut ressursse, aga toonud kaasa palju kannatusi nii Vene piiride sees kui väljas. Ometi on Venemaal võimalus nõiaringist välja rabeleda, liikuda edasi demokraatliku Euroopa riigina. Kas on… Loe edasi..

IV Paneel