Aastakonverentsi korraldajad


Mart Nutt (1962-2019)
Konverentsiidee autor

Alates 1992. aastast oli Mart Nutt kuulunud kõigisse Riigikogu koosseisudesse – see tähendab kaheksat ametiaega Riigikogus, kus ta oli nii põhiseaduskomisjoni kui ka Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. 2001. aastal pälvis ta Riigivapi V klassi ja 2018. aastal Riigivapi II klassi teenetemärgi.

Ajaloolase ja filosoofiadoktorina olid Mart Nuti eriliseks südameasjaks inimõigused. Ta esindas Eestit Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastases komisjonis ECRI (1998–2013) ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu Darfuri missiooni koosseisus (2007–2008). Nutt oli Presidendi Mõttekoja, Jaan Tõnissoni Instituudi nõukogu ja Migratsioonifondi nõukogu liige. Kuuludes Eesti ÜRO julgeolekunõukogu delegatsiooni panustas ta Eesti valimisse ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.

Mart oli aktiivselt tegev Inimõiguste Instituudi juures, olles üks võtmeisikuid instituudi iga-aastaste rahvusvaheliste konverentside korraldamisel ja läbiviimisel. Ka konverentsi selleaastased teemad olid tema poolt välja pakutud, samuti on paneelide esialgsed kirjeldused tema koostatud.

Ülle Madise
Konverentsi eeskõneleja

Inimõiguste Instituudil on hea meel tutvustada 2019. aasta konverentsi eeskõnelejat – Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise –, kes oli valmis üle võtma Mart Nuti rolli selleaastase konverentsi korraldamisel. Ülle Madise on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- ja magistriastme cum laude ning saanud Tallinna Tehnikaülikoolis filosoofiadoktori kraadi avaliku halduse erialal. Enne õiguskantsleriks saamist on ta olnud professor mitmes ülikoolis (Tartu Ülikool, Tallina Tehnikaülikool) ning töötanud Eesti Vabariigi presidendi õigusnõunikuna. 2019. aastal loodi Ülle Madise eestvedamisel riiklik inimõiguste nõukogu, mille eesmärgiks on nõustada õiguskantslerit inimõigustega seonduvates küsimustes.

Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees

Vootele Hansen on Eesti poliitik ja geograaf. Vootele Hansen lõpetas 1985. aastal Tartu Ülikooli geograafiateaduskonna. Ta töötas aastatel 1985–1990 Rakendusgeograafia Instituudis ja 1990–1992 Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta kuulus ka Riigikogu VIII ja IX koosseisu. Aastatel 1994–1995 oli ta Andres Tarandi valitsuses keskkonnaminister. Vootele Hansen on EELK misjonikeskuse nõukogu liige ja Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees.

Tegevjuht

Inimõiguste Instituudi ja inimõiguste aastakonverentsi tegevjuht. Samuti on ta konverentsi kõnelejate, osalejate, ametlike delegatsioonide ja üldküsimuste peamine kontaktisik. Ta juhib instituudis nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi koostööprojekte ning vastutab instituudi põhitegevuste eest. Ta on õppinud ajakirjandust ja kommunikatsiooni Tartu Ülikoolis ja tal on magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises. Ta on varem töötanud erinevates reklaami- ja suhtekorraldusagentuurides. Aastatel 2004–2009 töötas ta Eesti Kaitseministeeriumis.

Kristiina Vain
Projektiassistent

Kristiina Vain on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala bakalaureuseastme cum laude. Praegu töötab ta Inimõiguste Instituudis projektiassistendina. Kristiina Vain on üks 2019. aasta konverentsi korraldajaid, ühtlasi tegeleb ta märtsi- ja juuniküüditamise mälestuspäevade organiseerimisega. Peale inimõiguste on tema huvialadeks keskkonnakaitse ja jätkusuutlikud lahendused. Kristiina Vain on aktiivne mitmes noorteorganisatsioonis (EÜS Põhjala, Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ring) ning osalenud mitmetel erialastel konverentsidel ja kirjutanud teemakohaseid artikleid.

Maarja Sau
Projektiassistent

Maarja on olnud toeks Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi ning muude ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel. Ta on omandanud sotsiaalteaduste alal magistrikraadi New York City College’is ja Barcelona Pompeu Fabra Ülikoolis. Inimõiguste valdkonnas on Maarja aktiivselt tegev olnud alates 2015. aastast ning Inimõiguste Instituudiga on ta koostööd teinud alates 2018. aasta sügisest. Eelnevalt on Maarjal pikaajaline kogemus nii turu- kui ka muude uuringute läbiviimisel ja hindamisel.

Silja Mägi
Projektijuht

Projektijuht, kelle igapäevatööks on viimased 8 aastat olnud konverentside korraldamine. Pärast 10 aastast töötamist Estonian Business Schoolis ühines ta Pärnu Konverentside korraldustiimiga, kus õppis konverentsikorraldust oma valdkonna parimatelt tegijatelt. Praegu on ta projektijuht omaenda ettevõttes Smart Event. Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi kõrval on Silja juhtimisel toimunud nt Pärnu juhtimiskonverents, ICGOV, Pärnu raamatupidamiskonverents, Pärnu tarneahelakonverents jpt.

KONVERENTSIL ON ESINENUD

Madeleine K. Albright
Dmitri Muratov
Prof Ph.D. Ülle Madise
Toomas Hendrik Ilves
Mustafa Dzhemilev
Nina Hruštšova
Mihhail Hodorkovski
Kersti Kaljulaid
Peter C. Baker
Andy Carvin
Ph.D. Koldo Casla
Ashur Sargon Eskrya
Vsevolod Chaplin
Urve Eslas
Ph.D. Peter Fussey
Bibiana García
Vootele Hansen
Hille Hanso
Robert Ilatov
Siim Kallas
Josh Lyons
Rouba Mhaissen
Ph.D. Anna-Maria Osula
David Patrikarakos
Panu Pihkala
Ph.D. Eva  Piirimäe
Peeter Selg
Toomas Tiivel
Peter Veit
Ph.D. Santiago Zabala
Jens Ole Bach Hansen
Karolis Žibas
Sergei Badamshin
Prof Ph.D Alison Brysk
Giovanni Buttarelli
Jean-Yves Camus
Raivo Aeg
John Dalhuisen
Helen Eenmaa-Dimitrieva
Aleksei Gaskarov
Evelyn Kaldoja
Luukas Ilves
Prof. Leonhard Lapin
Prof Ph.D Ben Wagner
Raimonda Murmokaitė
Ph.D Mart Nutt
Eiki Nestor
Pasi Patokallio
Liisa Pakosta
Vesselin Popov
Nina Reiners
Galina Timtšenko
Olga Shorina
Paul Teesalu
Raivo Vare
Harri Tiido
Ph.D. Koldo Casla
Prof. Leonhard Lapin
Jüri Seilenthal
Panu Pihkala
Hannes Vallikivi
Kristina Miskowiak Beckvard
Julian Burger
Jonathan Cristol
David Griffiths
Jeff Jarvis
Ivo Juurvee
Katre Luhamaa
Jacob Mchangama
Daniel Mitov
Mojca Pajnik
Nele Parrest
Paul Przemyslaw Polanski
Heiko Pääbo
Chandra Roy-Henriksen
Matti Saarelainen
Ivar Tallo
David Vseviov
François Zimeray
Eva-Maria Asari
Maksim Gorjunov
Thella Johnson
Martin Bak Jørgensen
Linda Curika
Ivan Makarov
Tuomas Martikainen
Georgi Potšeptsov
Raul Rebane
Dominique Reynié
Thilo Sarrazin
Tõnis Stamberg
Jelizaveta Surnatševa
Tiit Tammaru
Laura Reed
Maria Baronova
Annabelle Chapman
Juri Butusov
Dmitri Dedov
Ina Druviete
Sergei Badamshin
Pavel Gontšarov
Daniel Ionita
Marina Kaljurand
Jan Knutsson
Žanna Nemtsova
Katja Koort
Andrei Lõssenko
Riina Kaljurand
Mart Rannut
András Sajó
Julia Laffranque
Maxim Tucker
Jüri Seilenthal
Josep Soler-Carbonell
Indrek Treufeldt
Refat Tšubarov
Anna Verschik
Aimar Ventsel
Tiit Matsulevitš
Simon Davies
Laura Reed
Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Katrin Laas-Mikko
Marriët Schuurman
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Mary O’Hagan
Andres Parmas
Lauri Mälksoo
Dalee Sambo Dorough
Pavel Sulyanziga
Valentina Sovkina
Dmitrii Harakka-Zaitcev
Keit Pentus-Rosimannus
Oliver Loode
Galina Timtšenko
Maria Makejeva
Artemi Troitski
Urmas Reinsalu
Jüri Maloverjan
Erik Salumäe
Merilin Kiviorg
Philippe Jourdan
Mart Laanemäe
Vagn Joensen
Cuno Jakob Tarfusser
Tiina Intelmann
2013 Vuk Jeremić
Pavel Gontšarov
Kalev H. Leetaru
Vivian Loonela
Dr Quirine Eijkman
Mustafa Qadri
Richard Richard Barrett
Riina Kionka
Tatjana Lokšina
Mall Hellam
Ahmed Samih Farag
Vytis Jurkonis
Jeffrey England
Anna Sevortian
Hanno Pehvkur
Stephen J. Rapp
Gentian Zyberi
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Dunja Mijatovic
Thomas Zerdick
Malavika Jayaram
David Mothander
Frank Johansson
Douglas Davidson
Anja Mihr
Hannes Hanso
Konstantin Zamyatin
Evhen Tsybulenko
Veiko Spolitis