Seitsmes Inimõiguste aastakonverents käsitleb inim- õiguste vaatenurgast lähtudes mitmeid täna aktuaalseid teemasid: terrorism, tehnoloogia areng, julgeolek, väikeriigid globaliseeruvas maailmas, kultuur ja rahvusvaheline koostöö.

Aastakonverents on unikaalne üritus, mis toob ühe katuse alla kokku eri valdkondade, eri tausta ja eri vaadetega eksperdid, kelle kõigi üks eesmärke on tagada inimõiguste väärtuste kestmine.

Maailmas aina kriitilisemaks muutuvas julgeolekuolukorras vaatleme sõnavabaduse, privaatsuse ning mitmete teiste põhiõiguste seisukorda ning küsime: kas inimõigused on vabalanguses? Koos mõtleme, kuidas kaitsta kõigi inimõigusi ja igaühe õigust elule. 

Loe edasi

Kas tehnoloogia ohustab inimõigusi?

Tehnoloogia areng loob uusi võimalusi, kuid viimased aastad on näidanud, et tipptehnoloogilistel saavutustel võib olla ka pahupool. Populismi levik, häkkimised, valeuudised, küberkuriteod, sotsiaalvõrgustikke värbamiseks kasutavad terrorirühmitused – need on vaid mõned näited uutest, nn 21. sajandi ohtudest inimese põhiõigustele. Loe edasi..

Euroopa põhiõiguste kriisi lävel

Euroopa bürokraatlik ja tihti projektipõhine süsteem on raskustes uutele väljakutsetele vastu seismisel. Meid on tabanud populismi ja terrorismi levik, äärmuslike liikumiste ja isolatsionistlike poliitikate populaarsus, rändekriis ja piiride sulgemine. Inimeste kindlustunne ja kaitstus on inimõiguste tagamise vältimatuteks eeltingimusteks, kuid neid saab saavutada vaid läbi rahvusvaheliste kokkulepete. Loe edasi..

Väikeriigid, põlisrahvad ja inimõigused

Väikeriikidel on maailmas roll, mida suurriikides alati ei märgata. Väikeriigid on paindlikud ja suudavad nii innovatsiooni kui ka globaalsete muutustega kiiremini kaasa minna. See puudutab ka inimõigusi. Kiiresti muutuvas maailmas suudavad just väikeriigid välja pakkuda efektiivseid lahendusi inimõiguste kaitse teemal. Loe edasi..

Kas Inimõigused on vabalanguses?

Inimõigused on baasväärtused, mida peaksime kaasas kandma nii tööl, kodus, isiklikes, professionaalsetes ja rahvusvahelistes suhetes, küberilmas, sotsiaalmeedias ja igal pool mujal. Ometi on “inimõiguste” tähendus viimasel ajal muutunud justkui sõnakõlksuks, millest räägitakse vaid üksikute teemade kontekstis või omistatakse vaid teatud ringkondadele. Kas inimõigused senise väärtuste kogumina on end ammendanud? Või on meie õigused muutunud meie jaoks nii elementaarseks, et me ei mõtlegi enam nende peale? Ja kui ka mõtleme, kas näeme neid õigusi käsikäes ka kohustustega? Mis seisus on inimõigused täna – kas meid ootab tagasilangus või seisame millegi uue lävel? Loe edasi..