Kas tehnoloogia ohustab inimõigusi?

Esimeses paneelis oli läbivaks teemaks tehnoloogia ning selle oht inimõigustele. Kozminski Ülikooli professor Paul Przemyslaw Polanski leidis, et tehnoloogiat peaks vaatama ka kui inimõiguste võimaldajat, mitte ainult ohustajat. Ilma internetita ei saaks me rakendada oma õigusi nii nagu meil see praegu võimalik on.

Eelkõnelejaga nõustusid ka New Yorgi ajakirjanduse kõrgkooli (CUNY) professor Jeff Jarvis ja Ljubljana Ülikooli sotsiaalteaduste dotsent Mojca Pajnik, kes väitsid mõlemad, et tehnoloogiat ja internetti on väga lihtne süüdistada meie endi probleemides. Jarvis tõi välja, et me peame võitlema libauudistega ning mõistma, milline on allika kvaliteet (siinkohal on muidugi väga suur roll ka Google’i otsingumootoril, et läbi algoritmide jõuaksid kasutajateni siiski relevantne informatsioon).

Euroopa Hübriidohtude Vastase Kompententsikeskuse direktor Matti Saarelainen tõi samuti välja libauudiste probleemi. Selle lahenduseks tullakse järgmisel aastal välja arvutimänguga, kus läbi mängu õpetatakse inimestele libauudiste tuvastamist.

Ivo Juurvee, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja uurimisprogrammi juht lisas arutelule juurde, et tegelikult on keeruline nö kontrollida ja reguleerida kogu internetti, kuna me ei saa kontrollida, mida teevad teised riigid. Me kõik jagame internetti.