Inimõiguste Aastakonverents 2019

09.-10. detsembril

Sissejuhatus

Ülle Madise, õiguskantsler
Ülle Madise, õiguskantsler

Inimõigused ja vabadused moodustavad vabade kodanike ja riikide väärtusruumi tuuma, sellest loobudes hüljataks ka seesmine tugevusvaru enda huvides tegutsemiseks. Inimõiguste instituudi rajaja ja aastakonverentside hing Mart Nutt mõistis suurepäraselt selle pealtnäha keeruka, ent lihtsa ja loogilise tehte sisu. Seda uuenevates oludes ja lisanduvate muutujatega maailmas ühiselt arutades kaitseme oma väärtusi ja huve.
Aastakonverents toob kokku eri elualade tegijad, valgustades inimõiguste kaitset igaühele olulistes ja vahel ootamatute nurkade alt. Puhas keskkond ja maakera tulevik, võimalus säilitada eraelu ja inimpsüühikale vajalik tagasitõmbumise võimalus on praktilised teemad, mis puudutavad kõiki. Niisamuti peaks korda minema inimõiguste põhiküsimus, kuidas olla hea inimene ja hoida teisi inimesi.

Ülle Madise, õiguskantsler