Inimõiguste Instituut: näokatmise keelamist ei tohiks vaadelda vaid usulisest vaatepunktist

Näokatte kandmise keeld ei tohi olla ühe konkreetse grupi vastu suunatud piirav asjaolu. Inimõiguste Instituudi hinnangul tuleks näokatte kandmist vaadelda kui identifitseerimist raskendavat asjaolu, mitte kui religioonitunnust.

Karistusseadustiku ja korrakaitseseaduse muutmise eelnõus on muude ettepanekute hulgas välja toodud ka näokatmise keelustamise küsimus, mis Inimõiguste Instituudi juhatuse liikme Timur Seifulleni sõnul ei tulene otseselt Istanbuli konventsioonist. „Kuna teema on juba avalikkuse huvorbiidis, siis peaks kõik argumendid lauale tooma,“ ütles Seifullen ja lisas, et tegu on vaid väga väikese osaga eelnõust.

Inimõiguste Instituudi hinnangul ei ole näokatte keelamine teatud olukordades ja selgete põhjendustega otseselt inimõigustevastane. „Põhjuseks siinkohal turvalisus- ja julgeolekuküsimused. Juba praegu seavad mitmed asutused (pangad, riigiasutused jt), kus on oluline inimese tuvastamise turvakaamerate abil, nõudeid, et inimese nägu ei oleks sellisel määral kaetud, et teda pole võimalik tuvastada,“ selgitas Seifullen. Tänasel päeval ei ole sellisteks nõueteks aga seaduslikku alust.

Näokatte kandmise keeld ei tohi olla ühe konkreetse grupi vastu suunatud piirav asjaolu. „Arutelu teeb keerulisemaks just see, et näo katmise keeldu seostatakse islami religiooniga. Islam ei nõua näo katmist, see on vaid üksikutes piirkondades levinud tava. Seega ei saa seda otseselt tervet islamit iseloomustavaks tunnuseks nimetada,“ selgitas Seifullen ja lisas, et usuliste tunnustega riietust ei saa keelata, kuna see oleks inimõiguste- ja usuvabadusevastane.

Seifulleni sõnul tuleb siinkohal meeles pidada, et turvalisusele ei ole ohuks mitte näokatet kasutav naine, vaid inimene, kes näokatte kasutamist kuritarvitab ja kes ei pruugi olla ei naine ega ka islamiusuline. „Eestis ei ole õnneks senini olnud suureks probleemiks kaetud näoga avalikus kohas kuriteo sooritamine. Välistada seda aga ei saa ning riigil on kohustus kaitsta kõigi inimeste õigusi ja hoida ära võimalikud vägivallaaktid,“ rääkis Seifullen.

Seega ei tohiks näokatte kandmist seostada vaid religiooniga, vaid seda tuleb vaadata laiemalt – igasuguse näo varjamise keelustamine teatud olukordades, näiteks rahvarohketel üritustel või avalikke teenuseid pakkuvates asutustes, väärib seega kaalumist. “Peame aga oluliseks, et avalikkus mõistaks seadusega kehtestatavate piirangute põhjendatust ja vajalikkust,“ ütles Seifullen. Ta lisas, et samas ei saa keeldu teha liiga üldiseks, kus näiteks nägu varjav mootorrattakiiver probleemseks võiks osutuda.

Mitmes demokraatlikus ja inimõigusi austavas riigis kehtib näo varjamise keeld ning mitmes riigis on selline keeld arutluse all. Eestis tasub selle keelu üle arutleda, kuid kaaluda tuleks kõiki argumente.

Istanbuli konventsiooni rakendav eelnõu Karistusseadustiku ja korrakaitseseaduse muutmiseks on Eestis vajalik, kuna naistevastane vägivald, seksuaalteenuste ostmine inimkaubanduste ohvrilt ja naiste suguelundite moonutamine peavad olema seadusega keelatud ja karistatavad. Näokatete keelustamise idee tuleks aga detailsemalt läbi argumenteerida.

KONVERENTSIL ON ESINENUD

Madeleine K. Albright
Dmitri Muratov
Prof Ph.D. Ülle Madise
Toomas Hendrik Ilves
Mustafa Dzhemilev
Nina Hruštšova
Mihhail Hodorkovski
Kersti Kaljulaid
Peter C. Baker
Andy Carvin
Ph.D. Koldo Casla
Ashur Sargon Eskrya
Vsevolod Chaplin
Urve Eslas
Ph.D. Peter Fussey
Bibiana García
Vootele Hansen
Hille Hanso
Robert Ilatov
Siim Kallas
Josh Lyons
Rouba Mhaissen
Ph.D. Anna-Maria Osula
David Patrikarakos
Panu Pihkala
Ph.D. Eva  Piirimäe
Peeter Selg
Toomas Tiivel
Peter Veit
Ph.D. Santiago Zabala
Jens Ole Bach Hansen
Karolis Žibas
Sergei Badamshin
Prof Ph.D Alison Brysk
Giovanni Buttarelli
Jean-Yves Camus
Raivo Aeg
John Dalhuisen
Helen Eenmaa-Dimitrieva
Aleksei Gaskarov
Evelyn Kaldoja
Luukas Ilves
Prof. Leonhard Lapin
Prof Ph.D Ben Wagner
Raimonda Murmokaitė
Ph.D Mart Nutt
Eiki Nestor
Pasi Patokallio
Liisa Pakosta
Vesselin Popov
Nina Reiners
Galina Timtšenko
Olga Shorina
Paul Teesalu
Raivo Vare
Harri Tiido
Ph.D. Koldo Casla
Prof. Leonhard Lapin
Jüri Seilenthal
Panu Pihkala
Hannes Vallikivi
Kristina Miskowiak Beckvard
Julian Burger
Jonathan Cristol
David Griffiths
Jeff Jarvis
Ivo Juurvee
Katre Luhamaa
Jacob Mchangama
Daniel Mitov
Mojca Pajnik
Nele Parrest
Paul Przemyslaw Polanski
Heiko Pääbo
Chandra Roy-Henriksen
Matti Saarelainen
Ivar Tallo
David Vseviov
François Zimeray
Eva-Maria Asari
Maksim Gorjunov
Thella Johnson
Martin Bak Jørgensen
Linda Curika
Ivan Makarov
Tuomas Martikainen
Georgi Potšeptsov
Raul Rebane
Dominique Reynié
Thilo Sarrazin
Tõnis Stamberg
Jelizaveta Surnatševa
Tiit Tammaru
Laura Reed
Maria Baronova
Annabelle Chapman
Juri Butusov
Dmitri Dedov
Ina Druviete
Sergei Badamshin
Pavel Gontšarov
Daniel Ionita
Marina Kaljurand
Jan Knutsson
Žanna Nemtsova
Katja Koort
Andrei Lõssenko
Riina Kaljurand
Mart Rannut
András Sajó
Julia Laffranque
Maxim Tucker
Jüri Seilenthal
Josep Soler-Carbonell
Indrek Treufeldt
Refat Tšubarov
Anna Verschik
Aimar Ventsel
Tiit Matsulevitš
Simon Davies
Laura Reed
Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Katrin Laas-Mikko
Marriët Schuurman
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Mary O’Hagan
Andres Parmas
Lauri Mälksoo
Dalee Sambo Dorough
Pavel Sulyanziga
Valentina Sovkina
Dmitrii Harakka-Zaitcev
Keit Pentus-Rosimannus
Oliver Loode
Galina Timtšenko
Maria Makejeva
Artemi Troitski
Urmas Reinsalu
Jüri Maloverjan
Erik Salumäe
Merilin Kiviorg
Philippe Jourdan
Mart Laanemäe
Vagn Joensen
Cuno Jakob Tarfusser
Tiina Intelmann
2013 Vuk Jeremić
Pavel Gontšarov
Kalev H. Leetaru
Vivian Loonela
Dr Quirine Eijkman
Mustafa Qadri
Richard Richard Barrett
Riina Kionka
Tatjana Lokšina
Mall Hellam
Ahmed Samih Farag
Vytis Jurkonis
Jeffrey England
Anna Sevortian
Hanno Pehvkur
Stephen J. Rapp
Gentian Zyberi
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Dunja Mijatovic
Thomas Zerdick
Malavika Jayaram
David Mothander
Frank Johansson
Douglas Davidson
Anja Mihr
Hannes Hanso
Konstantin Zamyatin
Evhen Tsybulenko
Veiko Spolitis