Inimõiguste Aastakonverentsile Tallinna saabuvad Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud

Tallinnas toimub 10. detsembril inimõiguste aastakonverents, kus räägitakse Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast, inimõigustest Ukrainas, võimust Venemaal ja pagulaskriisist Euroopas.

Järjekorras juba viiendal Inimõiguste Aastakonverentsil võetakse vaatluse alla Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused, räägitakse lähemalt inimõiguste tagamisega seotud väljakutsetest tänases Ukrainas ning antakse põhjalik ekspertülevaade keelelistest inimõigustest.

Konverentsi paneeldiskussioonis “Euroopa Inimõiguste Kohtu roll ja mõju tänases Euroopas” osalevad Eesti õigusteadlane ja Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kohtunik Julia Laffranque, EIK kohtunik ja asepresident András Sajó Ungarist ning EIK kohtunik Dmitri Dedov Venemaalt. Diskussiooni juhib Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Pavel Gontšarov.

“Inimõiguste Kohtu ees seisavad tõsised väljakutsed – kaebuste arv kasvab ning lahendamata kohtuasju on palju. Sellest tulenev kriitika päädis hiljuti Suurbritannia peaministri David Cameroni lubadusega üles öelda Suurbritannia osalus Euroopa Inimõiguste Konventsioonis,” kirjeldas Gontšarov probleemkohti, millega kohus silmitsi seisab. Gontšarovi sõnul otsitakse ka vastust küsimusele, kuidas tagada inimõiguste kaitse tänases, suuresti muutuvas Euroopas.

Juttu tuleb ka EIK viimastest juhtumitest, sealhulgas sel aastal lahendi saanud Delfi vs Eesti kaasusest, kus kohus leidis, et Delfi peab vastutama oma internetiportaalis avaldatud au teotavate anonüümsete kommentaaride eest. Paneelis osalev EIK asepresident András Sajó oli üks kohtunikest, kes jäi otsuse osas eriarvamusele.

Igal aastal osaleb Inimõiguste Aastakonverentsil üle 350 aktivisti, diplomaadi, poliitiku, analüütiku ja eksperdi Eestist ja kogu maailmast, sooviga lahendada olulisi päevakajalisi inimõigustega seonduvaid ülesandeid. Aastakonverentsist on saanud üks olulisemaid inimõigusteemalisi sündmusi Eestis.

Järjekorras juba viiendat konverentsi korraldab Inimõiguste Instituut, Eesti vanim inimõigustega tegelev organisatsioon aastast 1992. Ürituse patroon on Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

KONVERENTSIL ON ESINENUD

Madeleine K. Albright
Dmitri Muratov
Prof Ph.D. Ülle Madise
Toomas Hendrik Ilves
Mustafa Dzhemilev
Nina Hruštšova
Mihhail Hodorkovski
Kersti Kaljulaid
Peter C. Baker
Andy Carvin
Ph.D. Koldo Casla
Ashur Sargon Eskrya
Vsevolod Chaplin
Urve Eslas
Ph.D. Peter Fussey
Bibiana García
Vootele Hansen
Hille Hanso
Robert Ilatov
Siim Kallas
Josh Lyons
Rouba Mhaissen
Ph.D. Anna-Maria Osula
David Patrikarakos
Panu Pihkala
Ph.D. Eva  Piirimäe
Peeter Selg
Toomas Tiivel
Peter Veit
Ph.D. Santiago Zabala
Jens Ole Bach Hansen
Karolis Žibas
Sergei Badamshin
Prof Ph.D Alison Brysk
Giovanni Buttarelli
Jean-Yves Camus
Raivo Aeg
John Dalhuisen
Helen Eenmaa-Dimitrieva
Aleksei Gaskarov
Evelyn Kaldoja
Luukas Ilves
Prof. Leonhard Lapin
Prof Ph.D Ben Wagner
Raimonda Murmokaitė
Ph.D Mart Nutt
Eiki Nestor
Pasi Patokallio
Liisa Pakosta
Vesselin Popov
Nina Reiners
Galina Timtšenko
Olga Shorina
Paul Teesalu
Raivo Vare
Harri Tiido
Ph.D. Koldo Casla
Prof. Leonhard Lapin
Jüri Seilenthal
Panu Pihkala
Hannes Vallikivi
Kristina Miskowiak Beckvard
Julian Burger
Jonathan Cristol
David Griffiths
Jeff Jarvis
Ivo Juurvee
Katre Luhamaa
Jacob Mchangama
Daniel Mitov
Mojca Pajnik
Nele Parrest
Paul Przemyslaw Polanski
Heiko Pääbo
Chandra Roy-Henriksen
Matti Saarelainen
Ivar Tallo
David Vseviov
François Zimeray
Eva-Maria Asari
Maksim Gorjunov
Thella Johnson
Martin Bak Jørgensen
Linda Curika
Ivan Makarov
Tuomas Martikainen
Georgi Potšeptsov
Raul Rebane
Dominique Reynié
Thilo Sarrazin
Tõnis Stamberg
Jelizaveta Surnatševa
Tiit Tammaru
Laura Reed
Maria Baronova
Annabelle Chapman
Juri Butusov
Dmitri Dedov
Ina Druviete
Sergei Badamshin
Pavel Gontšarov
Daniel Ionita
Marina Kaljurand
Jan Knutsson
Žanna Nemtsova
Katja Koort
Andrei Lõssenko
Riina Kaljurand
Mart Rannut
András Sajó
Julia Laffranque
Maxim Tucker
Jüri Seilenthal
Josep Soler-Carbonell
Indrek Treufeldt
Refat Tšubarov
Anna Verschik
Aimar Ventsel
Tiit Matsulevitš
Simon Davies
Laura Reed
Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Katrin Laas-Mikko
Marriët Schuurman
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Mary O’Hagan
Andres Parmas
Lauri Mälksoo
Dalee Sambo Dorough
Pavel Sulyanziga
Valentina Sovkina
Dmitrii Harakka-Zaitcev
Keit Pentus-Rosimannus
Oliver Loode
Galina Timtšenko
Maria Makejeva
Artemi Troitski
Urmas Reinsalu
Jüri Maloverjan
Erik Salumäe
Merilin Kiviorg
Philippe Jourdan
Mart Laanemäe
Vagn Joensen
Cuno Jakob Tarfusser
Tiina Intelmann
2013 Vuk Jeremić
Pavel Gontšarov
Kalev H. Leetaru
Vivian Loonela
Dr Quirine Eijkman
Mustafa Qadri
Richard Richard Barrett
Riina Kionka
Tatjana Lokšina
Mall Hellam
Ahmed Samih Farag
Vytis Jurkonis
Jeffrey England
Anna Sevortian
Hanno Pehvkur
Stephen J. Rapp
Gentian Zyberi
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Dunja Mijatovic
Thomas Zerdick
Malavika Jayaram
David Mothander
Frank Johansson
Douglas Davidson
Anja Mihr
Hannes Hanso
Konstantin Zamyatin
Evhen Tsybulenko
Veiko Spolitis