10. detsembril 2018 toimub Tallinnas  Inimõiguste aastakonverents (Swissotel, Tallinn)

Inimõiguste aastakonverents on iga-aastane traditsiooniks saanud üritus, mis toob kokku eri valdkondade, eri tausta ja eri vaadetega eksperdid, kelle üks eesmärke on tagada inimõiguste väärtuste kestmine. 

2018. aastal möödub 70 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. Kaheksandal Inimõiguste konverentsil tuleb juttu väikeriikidest kui võrdsest partnerist, internetist kui tõese informatsiooni väravast, kuid ka internetist kui manipuleerimisvahendist, inimõiguste tulevikust ja olukorrast Idas.

Tänase maailma väärtuskonfliktid on väga mitmetahulised. Esmalt väärtuskonflikt inimõiguste ja äärmusluse vahel: radikaalsetele jõududule jäävad inimõigused jalgu, kuna nad takistavad omavoli ja autoritaarset juhtimist. Samas võib võitlus terrorismiga omakorda tekitada uue väärtuskonflikti: kui palju tohib inimõigusi piirata, et tagada turvalisust?

Teine väärtuskonflikti allikas võib olla riive vabaduse ja võrdsuse vahel. Sellest tuleneb omakorda konflikt inimõigustes endas: kust läheb piir individuaalsete ja kollektiivsete õiguste vahel? Et väärtuskonflikte ületada, peame edendama inimõiguste kaitset ja sallivust. Mitte valikulist sallivust, vaid sallivust kõigi suhtes, kes just jõuga ühiskonnale vastu ei astu.

Lisainfo: rsvp@eihr.ee

Inimõiguste Aastakonverents 2018