Äärmusluse tõus on rumaluse pealetung. Äärmuste kokkupõrgetes on põhilisteks kannatataks tavainimesed, kes asjasse ei puutu. Mitte aga äärmuslased ise, kes jäävad kulissidetagusteks niiditõmbajateks
Mart Nutt
1962-2019

Mart Nutt

Ajaloolane ja filosoofiadoktor Mart Nutt oli üks taasiseseisvunud Eesti teenekaimaid ja kogenuimaid poliitikuid.

Rahvuskonservatiivse erakonna Isamaa liikmena kuulus ta alates 1992. aastast kõigisse Riigikogu koosseisudesse – see tähendab kaheksat ametiaega Riigikogus, kus ta oli nii põhiseaduskomisjoni kui ka Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liige. Nutt oli pikka aega ka OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige ja juht.

Mart Nutt esindas Eestit Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastases komisjonis ECRI (1998–2013) ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu Darfuri missiooni koosseisus (2007–2008). Eestis oli Nutt mitme mõttekoja liige, ta osales ka Vabariigi Presidendi mõttekojas ja Jaan Tõnissoni Instituudi tegevuses. Inimõiguste Instituudi juures oli ta üks võtmeisikuid instituudi iga-aastaste rahvusvaheliste konverentside korraldamisel ja läbiviimisel. Kuuludes Eesti ÜRO julgeolekunõukogu delegatsiooni, panustas Nutt Eesti valimisse ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.

Mart Nutt lõpetas 1980. aastal Tallinna 10. Keskkooli. Seejärel astus ta Tartu Riiklikku Ülikooli ning lõpetas selle 1985. aastal ajaloolase ja etnograafina. 1988. aastal lõpetas ta samas ka aspirantuuri. 2011 kaitses Nutt Tallinna Tehnikaülikoolis doktoriväitekirja“Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises“.

Aastatel 1988–1991 oli ta Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor, 1991–1992 välisministeeriumi osakonnajuhataja ja 2003–2004 Jaan Tõnissoni Instituudi teadusdirektor. 2011. aastast oli ta Inimõiguste Instituudi nõukogu liige.

Aastast 2011 oli Nutt Ajakirjanike Liidu ja aastail 2012–2018 Avaliku Sõna Nõukogu liige. Ta kuulus Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratooriumi. Nutt oli Eesti Reservohvitseride Kogu ja Kaitseliidu Toompea malevkonna liige (leitnandi auastmes).

Mart Nutt on ainuke Riigikogu liige, kes oli alates 1992. aastast kuulunud kõikidesse Riigikogu koosseisudesse. 

Aastatel 1993–1999, 2011–2012 ja 2014–2015 oli ta Tallinna Linnavolikogu liige.

Panuse eest Eesti rahvusriigi arengusse, demokraatiasse ja Eesti julgeolekusse on teda tunnustatud Riigivapi V klassi (2001) ja Riigivapi II klassi teenetemärgiga (2018). 

1989. aastal oli Nutt üks sõltumatu noorteühenduse Res Publica asutajatest, viimast võib pidada Eesti esimeseks parempoolseks mõttekojaks. 1990. aastal asutas ta koos mõttekaaslastega Vabariiklaste Koonderakonna, mis koos teiste paremerakondadega ühines valimisliiduks Isamaa. Nutt oli erakonna Isamaa liige selle asutamisest alates.

Ta on avaldanud rohkesti artikleid ja publikatsioone lähiajaloo ja välispoliitika kohta ning kommenteerinud välispoliitikat ja rahvusvahelisi suhteid tele-, raadio- ja trükiajakirjanduses.

KONVERENTSIL ON ESINENUD

Madeleine K. Albright
Dmitri Muratov
Prof Ph.D. Ülle Madise
Toomas Hendrik Ilves
Mustafa Dzhemilev
Nina Hruštšova
Mihhail Hodorkovski
Kersti Kaljulaid
Peter C. Baker
Andy Carvin
Ph.D. Koldo Casla
Ashur Sargon Eskrya
Vsevolod Chaplin
Urve Eslas
Ph.D. Peter Fussey
Bibiana García
Vootele Hansen
Hille Hanso
Robert Ilatov
Siim Kallas
Josh Lyons
Rouba Mhaissen
Ph.D. Anna-Maria Osula
David Patrikarakos
Panu Pihkala
Ph.D. Eva  Piirimäe
Peeter Selg
Toomas Tiivel
Peter Veit
Ph.D. Santiago Zabala
Jens Ole Bach Hansen
Karolis Žibas
Sergei Badamshin
Prof Ph.D Alison Brysk
Giovanni Buttarelli
Jean-Yves Camus
Raivo Aeg
John Dalhuisen
Helen Eenmaa-Dimitrieva
Aleksei Gaskarov
Evelyn Kaldoja
Luukas Ilves
Prof. Leonhard Lapin
Prof Ph.D Ben Wagner
Raimonda Murmokaitė
Ph.D Mart Nutt
Eiki Nestor
Pasi Patokallio
Liisa Pakosta
Vesselin Popov
Nina Reiners
Galina Timtšenko
Olga Shorina
Paul Teesalu
Raivo Vare
Harri Tiido
Ph.D. Koldo Casla
Prof. Leonhard Lapin
Jüri Seilenthal
Panu Pihkala
Hannes Vallikivi
Kristina Miskowiak Beckvard
Julian Burger
Jonathan Cristol
David Griffiths
Jeff Jarvis
Ivo Juurvee
Katre Luhamaa
Jacob Mchangama
Daniel Mitov
Mojca Pajnik
Nele Parrest
Paul Przemyslaw Polanski
Heiko Pääbo
Chandra Roy-Henriksen
Matti Saarelainen
Ivar Tallo
David Vseviov
François Zimeray
Eva-Maria Asari
Maksim Gorjunov
Thella Johnson
Martin Bak Jørgensen
Linda Curika
Ivan Makarov
Tuomas Martikainen
Georgi Potšeptsov
Raul Rebane
Dominique Reynié
Thilo Sarrazin
Tõnis Stamberg
Jelizaveta Surnatševa
Tiit Tammaru
Laura Reed
Maria Baronova
Annabelle Chapman
Juri Butusov
Dmitri Dedov
Ina Druviete
Sergei Badamshin
Pavel Gontšarov
Daniel Ionita
Marina Kaljurand
Jan Knutsson
Žanna Nemtsova
Katja Koort
Andrei Lõssenko
Riina Kaljurand
Mart Rannut
András Sajó
Julia Laffranque
Maxim Tucker
Jüri Seilenthal
Josep Soler-Carbonell
Indrek Treufeldt
Refat Tšubarov
Anna Verschik
Aimar Ventsel
Tiit Matsulevitš
Simon Davies
Laura Reed
Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Katrin Laas-Mikko
Marriët Schuurman
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Mary O’Hagan
Andres Parmas
Lauri Mälksoo
Dalee Sambo Dorough
Pavel Sulyanziga
Valentina Sovkina
Dmitrii Harakka-Zaitcev
Keit Pentus-Rosimannus
Oliver Loode
Galina Timtšenko
Maria Makejeva
Artemi Troitski
Urmas Reinsalu
Jüri Maloverjan
Erik Salumäe
Merilin Kiviorg
Philippe Jourdan
Mart Laanemäe
Vagn Joensen
Cuno Jakob Tarfusser
Tiina Intelmann
2013 Vuk Jeremić
Pavel Gontšarov
Kalev H. Leetaru
Vivian Loonela
Dr Quirine Eijkman
Mustafa Qadri
Richard Richard Barrett
Riina Kionka
Tatjana Lokšina
Mall Hellam
Ahmed Samih Farag
Vytis Jurkonis
Jeffrey England
Anna Sevortian
Hanno Pehvkur
Stephen J. Rapp
Gentian Zyberi
Katrin-Merike Nyman-Metcalf
Dunja Mijatovic
Thomas Zerdick
Malavika Jayaram
David Mothander
Frank Johansson
Douglas Davidson
Anja Mihr
Hannes Hanso
Konstantin Zamyatin
Evhen Tsybulenko
Veiko Spolitis