Matti Saarelainen
Euroopa Hübriidohtude Vastase Kompetentsikeskuse direktor

Matti Saarelainen töötab ühtlasi Soome peaministri büroos projektijuhina ja Soome kaitsepolitseis osakonnajuhatajana. Ta on töötanud Soome peaministri büroos julgeoleku alal ja Soome politseijõududes. Saarelainen on kaitsnud Helsingi Ülikoolis rahvusvaheliste suhete alal doktoriväitekirja.

×