Karolis Žibas
integratsiooniametnik, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja-Euroopa piirkondlik esindus

Karolis Žibas on ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja-Euroopa piirkondliku esinduse regionaalne integratsiooniametnik. Ta on töötanud teadurina Leedu Sotsiaaluuringute Keskuses ja Vytautas Magnuse Ülikoolis. Oma uurimistöös on ta keskendunud migratsioonile ning inimõiguste olukorrale Balti riikides. Ta on Vilniuses tegutseva MTÜ Diversity Development Group asutaja ja tegevjuht (2012. a-st).

×