Josep Soler-Carbonell
Dotsent, Stockholmi Ülikool

Ta on uurinud keelte sotsiolingvistilisi ja poliitilisi ning ideoloogilisi rolle kultuuridevahelises kommunikatsioonis. Oma doktorikraadi omandas ta Barcelona Ülikoolis, uurides keelte ideoloogiaid ja sotsiolingvistilisi keskkondi Tallinnas ja Barcelonas. Ta on uurinud inglise keele rolli globaalse keelena kõrgemas haridussüsteemis ning selle mõju keelepoliitikale. Lisaks osaleb ta hetkel üleeuroopalises projektis, milles uuritakse mitmekeelsuse võimalusi ja väljakutseid Euroopas. Ta on pidanud keele- ja kultuuriteemalisi kursuseid Barcelonas, Oxfordis, Tallinnas ja Tartus.

×