Giovanni Buttarelli
Euroopa Andmekaitseinspektor

Giovanni Buttarelli asus täitma Euroopa Andmekaitseinspektori (EDPS) ülesandeid 2014. aasta lõpus, tema ametiaeg Euroopa sõltumatu andmekaitseinstitutsiooni juhina kestab viis aastat. EDPS-i ülesanne on tagada isikuandmete kaitse eeskirjade järgimine EL-i institutsioonides ja asutustes, oma töös jälgib andmekaitseinspektor ka uusi tehnoloogiaid, mis võivad andmekaitset mõjutada. Eelnevalt töötas Butarelli samas organisatsioonis peainspektori asetäitjana. Varem on ta olnud Itaalia kassatsioonikohtu kohtunik. Ta on osalenud mitmetes andmekaitse valdkonda puudutavates rahvusvahelistes projektides ja ekspertkomisjonides.

×