Ph.D. Eva  Piirimäe
Tartu Ülikooli dotsent

Tartu Ülikooli dotsent, kes on töötanud külalisteaduri ja -professorina Harvardi ja Yale’i Ülikoolis. Tema huvivaldkonnaks on inimõiguste ja rahvaste enesemääramise teooriad pikas ajaloolises perspektiivis. Doktorikraadi omandas Piirimäe Cambridge’i Ülikoolis. Ta on avaldanud teaduslikke artikleid ja artiklikogumikke, hetkel kirjutab ta raamatut Johann Gottfried Herderi ideedest patriotismi, rahvusluse ja kosmopolitismi kohta.

×