Eva-Maria Asari
Riigikontrolli tulemusauditi osakonna audiitor

Ta on varasemalt töötanud täiendusõppe juhtivspetsialistina Sisekaitseakadeemias ning sealsamas ka migratsiooniuuringute keskuse projektijuhina. Lisaks on ta töötanud Eesti Koostöö Kogus rahvastiku ja rahvussuhete programmijuhina ning rahvastikuministri nõunikuna integratsiooni ja kodakondsuse valdkonnas. Tal on magistrikraad rahvusluse ja etnilisuse erialal Londoni Majanduskoolist. Ta on avaldanud mitmeid rändeteemalisi publikatsioone.

×