Aimar Ventsel
Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna vanemteadur

Ta on töötanud Eesti Kirjandusmuuseumis, Eesti Teaduste Akadeemias ja Eesti Rahva Muuseumis. Tal on doktorikraad sotsiaalantropoloogias Halle-Wittenbergi Martin Lutheri Ülikoolist. Alates 1995. aastast on ta regulaarselt käinud etnograafilistel välitöödel Lääne-Siberis, Jakuutias ja Ida-Saksamaal. Ta peamisteks uurimisteemadeks on majandus- ja juriidiline antropoloogia, muusikakultuurid, identiteediprotsessid ja omandisuhted muusikaäris. Ta kuulub ka Popmuusika Uuringute Rahvusvahelisse Assotsiatsiooni ning osaleb Kultuuriteooria Tippkeskuse töös. Ta on raamatu “Minu Jakuutia” autor.

×