Pildid saavad avalikuks jooksvalt, ürituse kestel.