Vesselin Popov
Cambridge ülikooli Psühhomeetriakeskuse äriarenduse juht

Vesselin Popov töötab Cambridge’i ülikooli psühhomeetriakeskuses, mis tegeleb inimeste veebikäitumise uurimisega ja teadusuuringute tulemuste rakendamisega majanduses, hariduses, tervishoius ja ühiskondlikes protsessides. Tema vastutusalas on ka enam kui 6 miljoni kasutaja andmetel põhinev tarkvara Apply Magic Sauce, mis võimaldab inimeste veebikäitumise põhjal tuvastada detailse psühholoogilis-demograafilise profiili. Popovi juhtimisel on keskus uurinud põhjalikult tehisintellekti toimimist virtuaalkeskkonnas. Tema töö üheks eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkuste oma õigustest isikuandmete kaitse, vastava hariduse ja psühholoogiliste testide valdkonnas.

×