Tiit Matsulevitš
Endine Eesti suursaadik Ukrainas

Tänasel päeval töötab ta strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna Euroopa Liidu nõuandemissioonil Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAMis). 2014. aastal külastas ta Ukrainat OSCE vaatlusmissiooniga, kus oli Odessa osakonna asejuht. Ta on töötanud Eesti Välisministeeriumis poliitika planeerimise büroo direktorina ning olnud Eesti Vabariigi suursaadik Saksamaal, Ukrainas ja Venemaal. Aastatel 2003–2007 oli ta Riigikogu liige ning kuulus riigikaitsekomisjoni ning NATO Parlamentaarsesse Assambleesse, kus oli Ukraina töörühma aseesimees. Ta on nõustanud mitmeid siirdefaasis olevaid riike (sealhulgas Georgia, Aserbaidžaan, Balkanimaad) ning töötanud Eesti Välisministeeriumis nõunikuna. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ning töötanud õppejõuna ning rektori suhtekorraldusnõunikuna.

×