Riina Kaljurand
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

Riina Kaljurand on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ning tema uurimisvaldkondadeks on Läänemere julgeolek, Põhja-Balti kaitse- ja julgeolekukoostöö ning Venemaa pehme jõud. Riina on alates 2013. aastast Lennart Meri konverentsi direktor. Ta on töötanud Eesti Välisministeeriumis ning olnud välisteenistuses Eesti saatkondades Oslos ja Stockholmis. 2002 aastal oli ta lühikest aega Stockholmi Ülikooli juures ametis teaduri assistendina. 2002-2003 töötas Riina SIDA (Swedish International Development Agancy) poolt koordineeritud projekti „Avaliku halduse reform” raames Kiievis. Aastast 2004-2007 töötas Riina Eesti Kaitseministeeriumis, sellest kaks ja pool aastat kaitseministeeriumi kantsleri abina. Ta on õppinud riigiteadust ja sotsiaalantropoloogiat Stockholmi Ülikoolis ja Belfasti ülikoolis, The Queen’s University of Belfast (1997-2002) ning tal on Stockholmi Ülikooli magistrikraad riigiteaduses.

×