Ph.D. Peter Fussey
teadur, tehnoloogia ja inimõiguste ekspert

Peter Fussey peamiste teadusuuringute fookuses on olnud turvalisus, järelevalve ja kontroll. Nendes valdkondades on ta avaldanud rohkesti publikatsioone. Fussey on teadlaste ülemaailmse võrgustiku Surveillance Studies Network direktor. Praegu juhib ta teadusuuringuid viieaastase suuremahulise ESRC projekti raames, milles analüüsitakse IKT-põhiste ja suurandmetega võimaldatud turbetavade mõju inimõigustele USA-s, Suurbritannias, Brasiilias, Saksamaal ja Indias. Muud hiljuti rahastatud teadusuuringud on hõlmanud projekte, milles analüüsitakse terrorismivastast võitlust Ühendkuningriigi rahvarohketes kohtades ja eraldi ka tulevikulinna vastupanuvõimet terroriohule. Fussey on teinud koostööd Suurbritannia ja Euroopa kesk- ja piirkondlike valitsustega ning nõustanud neid paljudes küsimustes, näiteks jälitustegevuse reguleerimise, avaliku korra ja korrakaitse ning linnade suurürituste turvalisuse ja sotsiaalse mõju osas. Samuti töötab ta ekspertide nõuandekogudes mitme suuremahulise EL-i algatuse jaoks, mis käsitlevad inimkaubanduse, linnaturvalisuse jmt küsimusi.

×