Nina Reiners
Politoloog, rahvusvahelise õiguse ekspert

Nina Reiners on Potsdami Ülikooli järeldoktorant ja Fritz Thysseni Fondi stipendiaat, kes praegu töötab külalisteadurina Genfi Rahvusvaheliste Suhete ja Inimarengu Instituudis. Tema uurimisteemaks on rahvusvaheline õigus, oma teadustöös keskendub ta ÜRO inimõiguste raamistiku kujunemisloole ja rakendamisele. Doktoriõpingute raames on Reiners külalisteadurina töötanud San Diego ülikoolis ja osalenud mitmes ÜRO Genfi esinduse õigusalases uurimisprojektis, ta osaleb Berliini ja Potsdami teadlaste uurimisgrupis "The International Rule of Law: Rise or Decline?". Peale selle on ta õppinud ka politoloogiat, inglise kirjandust ja avalikku õigust Giessenis ja Madridis.

×