Martin Bak Jørgensen
Alborgi ülikooli humanitaarteaduskonna dotsent

Kultuuridevaheliste uuringute õppetooli juhatuse esimees ja uuringute koordinaator Migratsiooni ja Mitmekesisuse Õppekeskuses. Ta on poliitikat ja sotsiaalseid muutuseid käsitlevate artiklite toimetaja Peter Langi rahvusvahelises akadeemiliste tekstide kirjastuses. Üks tema viimaseid publikatsioone keskendub migratsiooni ja kodanikuühiskonna liitude võimalikele perspektiividele.

×