Mart Rannut
Keeleteadlane ja Inimõiguste Instituudi nõukogu esimees

Ta on Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige ja Integratsiooni Uuringute Instituudi juhatuse liige. Ta on olnud Eesti valitsuse esindaja mitmetel rahvusvahelistel keelefoorumitel ÜRO-s, Euroopa Nõukogus ja Läänemeremaade Nõukogus. Ta on Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele dotsent ja eesti keele lektoraadi juhataja. Ta on olnud Tallinna Ülikooli keelepoliitika professor, Riigi Keeleameti peadirektor ja Eesti Vabariigi Presidendi nõunik inimõiguste küsimustes. Ta on olnud mitmete rahvuslike ja rahvusvaheliste erialaväljaannete toimetaja ning avaldanud kümneid teadusartikleid.

×