Luukas Ilves
Lisbon Councili vanemteadur ja asejuht

Luukas Ilves on käesoleva aasta algusest ametis Brüsseli mõttekojas Lisbon Council, kus ta keskendub eelkõige kübervaldkonna teemadele nagu e-riik ja digimajandus, käsitledes neid sageli just demokraatia ja julgeoleku aspektist. Eelnenud pea kümne aasta vältel töötas ta Eesti riigi- ja euroametnikuna Kaitseministeeriumis, Riigi Infosüsteemide Ametis ja Euroopa Komisjoni juures, viimased neli aastat oli ta diginõunik Eesti esinduses Euroopa Liidu juures. Ta on Euroopa Nõukogu tehisintellekti ja inimõiguste kokkupuutepunkte käsitleva ekspertkomisjoni liige. Ta on lõpetanud Stanfordi ülikooli ning kuulub Eesti kaitsejõudude reservohvitseride ridadesse.

×