Liisa Pakosta
Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Liisa Pakosta on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna töötanud alates 2015. aastast. 2009–2015 oli ta Riigikogu liige (IRL) ning kuulus sotsiaalkomisjoni, hariduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu. Ta on olnud Riigikogu Inimõiguste toetusrühma liige, inimõiguste kaitse eest seisva Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee liige. Varem on ta kuulunud Tallinna linnavolikokku ja olnud linnavalitsuses vastutav haridus- ja rahvusküsimuste eest. Pakosta on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas.

×