Kristina Kallas
Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor

Töötanud poliitikaanalüütikuna Balti Uuringute keskuses Tartu Ülikoolis. Oma töös tegeleb ta peamiselt inimõiguste ja vähemuste õigustega, integratsiooni, migratsiooni ja põgenike küsimustega ning poliitilise ja etnilise identiteeti uurimisega. Alates 2007. aastast nõustab ta Eesti Vabariigi valitsust integratsioonistrateegiate loomisel. 2014. aastal külastas ta OSCE/ODIHR valimiste vaatlejana kahel korral Ukrainat. Aastatel 2014-2015 juhtis ta Välisministeeriumi humanitaarprogrammi Ukrainas.

×