Katre Luhamaa
Tartu Ülikooli lektor

Katre Luhamaa on Tartu Ülikooli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning juhataja asetäitja. Ta töötab ka Balti Uuringute Instituudis õiguseksperdi ja Euroopa Nõukogu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) programmi Eesti kontaktisikuna ning Eesti õiguseksperdina Euroopa Põhiõiguste Agentuuri juures. Ta on töötanud Riigikohtus ja Tartu Ülikooli Avaliku õiguse instituudis. Luhamaa omandas õigusteaduse doktorikraadi Tartu Ülikoolis.

×