Katja Koort
Inimõiguste Instituudi ekspert, Tallinna Ülikooli doktorant ja lektor

Tal on magistrikraad Ida-Aasia õpingutes, kus ta keskendus peamiselt Hiinale. Oma doktoritöö kirjutab ta Hiina “pehmetest jõududest” (eriti Konfutsiuse instituutidest, ingl soft power) ning Hiina-Taiwani suhetest. Kultuuriteoreetiku ja Eestis elava vene vähemuse liikmena on ta avaldanud mitmeid artikleid ning osalenud aruteludel, mis räägivad vene vähemusest Eestis, venekeelsest meediaruumist ning vene meedia mõjutustest Eestis. Lisaks on ta käsitlenud Eestis elavate vene vähemuste identiteediküsimusi.

×