Julian Burger
Essexi Ülikooli külalisprofessor

Julian Burger on ka Londoni Ülikooli õppejõud ja inimõiguste konsortsiumi liige. Ta on õpetanud mitmetes Euroopa ja Põhja-Ameerika ülikoolides. Rohkem kui 20 aastat töötas ta ÜRO inimõiguste ülemvoliniku juures, juhtides peamiselt põlisrahvaste ja vähemusrahvuste küsimustega seotud tegevusi. Burger oli üks ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni koostamise juures olnud läbirääkijaid. Ta tegeleb aktiivselt põlisrahvaste teemadega ning käib missioonidel põlisrahvaste kogukondades. Ta on kaitsnud Kirde-Brasiilia vaesuse tsüklite kohta doktoriväitekirja.

×