John Dalhuisen
Inimõiguste ja pagulasküsimuste ekspert, Euroopa Stabiilsusinitsiatiivi (ESI) vanemteadur

John Dalhuisen on aastatepikkuse praktilise kogemusega inimõiguste ja pagulasküsimuste ekspert, kes peale Amnesty Internationalist (AI) lahkumist asus tööle rahvusvahelise mõttekoja Euroopa Stabiilsusinitsiatiiv (ESI) vanemteadurina. Aastatel 2012–2017 oli ta AI Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni direktor, olles enne seda koordineerinud AI programme endistes Nõukogude Liidu vabariikides. AI-ga liitus ta 2007. aastal, keskendudes toona diskrimineerimise uurimisele Euroopa riikides. Aastatel 2001–2006 oli ta esimese Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku erinõunik. Dalhuisen on Inglismaa ja Walesi Advokatuuri liige. Ta on õppinud filosoofiat Ediburghi ülikoolis ja Berliini Humboldti ülikoolis.

×