Ivo Juurvee
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja uurimisprogrammi juht

Ivo Juurvee on töötanud Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhtajana ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo nõunikuna. Juurvee on õpetanud mitmeid julgeolekuga seotud õppeaineid Tartu Ülikoolis, NATO Koolis Oberammergaus ja Frontex piirivalve magistriõppeprogrammis ning töötanud teadurina Londoni Ülikooli Slaavi- ja Ida-Euroopa Uuringute Koolis (UCL SSEES). Juurvee on kaitsnud doktoriväitekirja Tartu Ülikoolis.

×