Ivar Tallo
 E-Riigi Akadeemia asutaja ja nõukogu liige

Ivar Tallo on töötanud E-Riigi Akadeemia direktorina ning ta on olnud Riigikogu ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige. Tallo on olnud president Lennart Meri välisnõunik ning pidanud Tartu Ülikoolis avaliku halduse loenguid. Ta on avaliku teenistuse eetikakoodeksi autor ja üks avaliku teabe seaduse väljatöötajaid. Tallo tegeleb IKT lahenduste juurutamisega Eestis ning on nõustanud sel teemal Kesk- ja Ida-Euroopa, Balkani, SRÜ, Araabia maade ja Aafrika avaliku sektori juhte.  2007 – 2009 oli Tallo Eesti esindajana lähetatud ÜRO  Koolituste ja Uuringute Instituuti, kus juhtis e-valitsemise programmi.

×