Heiko Pääbo
Tartu Ülikooli Balti Õpingute Keskuse juhataja

Heiko Pääbo töötab ühtlasi Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi lektorina. Tema uurimisvaldkondadeks on väikeriikide välispolitiika (peamiselt Balti riigid) ja kollektiivse mälu konfliktid, keskendudes peamiselt endise Vene impeeriumi aladele. Pääbo sai Tartu Ülikoolis teaduskraadi ning on ennast täiendanud Peterburi Riiklikus Ülikoolis, Potsdami Ülikoolis ja Delaware’i Ülikoolis.

×