Eiki Nestor
Riigikogu esimees

Poliitikas kohtab kahte sorti inimesi: neid, kes tegelevad poliitikaga selleks, et midagi ära teha, ja neid, kes teevad midagi selleks, et poliitikas olla. Minu jaoks on kõige tähtsam võimalus midagi ära teha, ent ma ei kiirusta hukka mõistma neid, kelle jaoks on poliitika eeskätt elukutse. Lihtsalt minu jaoks on huvitavam protsess ise kui enda osa selles.
Vt lisa: https://www.riigikogu.ee/riigikogu/koosseis/riigikogu-liikmed/saadik/81aecc23-8483-48d6-9217-289fce86b1b5/EikiNestor/

×