Prof Ph.D Ben Wagner
Tehnoloogia ja inimõiguste ekspert, Privacy & Sustainable Computing Lab juht

Ben Wagner on Viini Majandus- ja ettevõtlusülikooli professor, ühtlasi juhib ta samas tegutsevat tehnoloogia eetilise ja tõhusa kasutamise edendamisele suunatud interdistsiplinaarset keskust Privacy & Sustainable Computing Lab. Tema põhivaldkonnaks on kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise õiguslikud, eetilised ja riigivalitsemise aspektid, lisaks ka inimõigused ja infosüsteemid. Wagner on interneti ja inimõiguste keskuse (CIHR) liige, ta lööb kaasa andmekaitse ja rakendatavuse koolitusvõrgustikus ning on ENISA nõukoja liige. Tema varasemate töökohtade loetelus on Saksamaa Rahvusvaheliste ja Julgeolekuuuringute keskus, Human Rights Watch ja Euroopa välissuhete nõukoda (ECFR). Akadeemiline karjäär on ta viinud Berliini Tehnikaülikooli, Pennsylvania ülikooli ja Viadrina Euroopa ülikooli Frankfurdis. Doktoriväitekirja politoloogia- ja sotsiaalteaduste valdkonnas kaitses Wagner Euroopa Ülikool-Instituudis Firenzes.

×