Anna Verschik
Tallinna Ülikooli professor

Ta on töötanud Tallinna Ülikoolis professorina, Eesti Keele Instituudis vanemlaborandina ning Eesti Humanitaarinstituudis. Tal on doktorikraad üldkeeleteaduses Tartu Ülikoolist. Lisaks on ta õppinud ka Oxfordis heebrea ja judaismi õpingute keskuses. Tema põhilised uurimisteemad on sotsiolingvistika, eesti-vene keelekontaktid, jidiš Balti riikides ning etnodialektid.

×