Ph.D. Anna-Maria Osula
strateegianõunik, Guardtime

Anna-Maria Osula on küberturvalisuse ettevõtte Guardtime strateegianõunik, kes pakub blockchain-tehnoloogial põhinevaid lahendusi andmete haldamiseks ning reaalajas tuvastamiseks ja küberrünnakute leevendamiseks. Ta töötab ka Tallinna Tehnikaülikoolis vanemteadurina. Varem on ta töötanud vanemteadurina NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuses, kus tema uurimisvaldkonnad hõlmasid riiklikke küberturvalisuse strateegiaid, rahvusvahelisi organisatsioone, rahvusvahelist kriminaalset koostööd ja seadusi. Aastatel 2013–2015 oli ta NATO CCD COE projekti „Kübernormid” eestvedaja ning raamatu „Rahvusvahelised kübernormid: õigus-, poliitika- ja tööstusperspektiivid” kaastoimetaja. Ta on iga-aastase konverentsi “Interdisciplinary Cyber Research” (ICR) asutaja ja kaasläbiviija (Tallinn, Eesti). Osula on omandanud IT-õiguse alal magistrikraadi Stockholmi Ülikoolis ja õigusteaduse doktori kraadi Tartu Ülikoolis.

×