Andrei Lõssenko
Ukraina Rahvusliku Julgeoleku- ja Kaitsenõukogu kõneisik terroritõrje küsimustes

Varem on ta töötanud Ukraina parlamendi Rahvusliku Julgeoleku ja Kaitsekomitee nõuandjana. 2008. aastal lahkus ta tegevteenistusest reservkoloneli auastmega. Enne seda töötas ta teabeohvitserina Ukraina rahuvalve korpuses Horvaatias, Kosovos, Sierra Leones, Liibanonis, Kuveidis ja Iraagis. Oma tegevteenistuse jooksul on ta töötanud Ukraina kaitseministeeriumi pressiesinduses ning Ukraina mereväe teabetalituses. Hariduse on ta omandanud Lvivi Kõrgemas Sõjakoolis, kus õppis teabetööd ja ajakirjandust sõjaväes. Ta on saanud mitmeid tunnustusi ja auhindu, sealjuures Ukraina Tunnustatud Ajakirjaniku tiitli.

×