Mart Nutt
Mart Nutt, 1962-2019

Mart Nutt

Ajaloolane ja filosoofiadoktor Mart Nutt oli üks taasiseseisvunud Eesti teenekaimaid ja kogenuimaid poliitikuid.

Rahvuskonservatiivse erakonna Isamaa liikmena kuulus ta alates 1992. aastast kõigisse Riigikogu koosseisudesse – see tähendab kaheksat ametiaega Riigikogus, kus ta oli nii põhiseaduskomisjoni kui ka Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liige. Nutt oli pikka aega ka OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige ja juht.

Mart Nutt esindas Eestit Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastases komisjonis ECRI (1998–2013) ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu Darfuri missiooni koosseisus (2007–2008). Eestis oli Nutt mitme mõttekoja liige, ta osales ka Vabariigi Presidendi mõttekojas ja Jaan Tõnissoni Instituudi tegevuses. Inimõiguste Instituudi juures oli ta üks võtmeisikuid instituudi iga-aastaste rahvusvaheliste konverentside korraldamisel ja läbiviimisel. Kuuludes Eesti ÜRO julgeolekunõukogu delegatsiooni, panustas Nutt Eesti valimisse ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.

Mart Nutt lõpetas 1980. aastal Tallinna 10. Keskkooli. Seejärel astus ta Tartu Riiklikku Ülikooli ning lõpetas selle 1985. aastal ajaloolase ja etnograafina. 1988. aastal lõpetas ta samas ka aspirantuuri. 2011 kaitses Nutt Tallinna Tehnikaülikoolis doktoriväitekirja“Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises“.

Aastatel 1988–1991 oli ta Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor, 1991–1992 välisministeeriumi osakonnajuhataja ja 2003–2004 Jaan Tõnissoni Instituudi teadusdirektor. 2011. aastast oli ta Inimõiguste Instituudi nõukogu liige.

Aastast 2011 oli Nutt Ajakirjanike Liidu ja aastail 2012–2018 Avaliku Sõna Nõukogu liige. Ta kuulus Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratooriumi. Nutt oli Eesti Reservohvitseride Kogu ja Kaitseliidu Toompea malevkonna liige (leitnandi auastmes).

Mart Nutt on ainuke Riigikogu liige, kes oli alates 1992. aastast kuulunud kõikidesse Riigikogu koosseisudesse. 

Aastatel 1993–1999, 2011–2012 ja 2014–2015 oli ta Tallinna Linnavolikogu liige.

Panuse eest Eesti rahvusriigi arengusse, demokraatiasse ja Eesti julgeolekusse on teda tunnustatud Riigivapi V klassi (2001) ja Riigivapi II klassi teenetemärgiga (2018). 

1989. aastal oli Nutt üks sõltumatu noorteühenduse Res Publica asutajatest, viimast võib pidada Eesti esimeseks parempoolseks mõttekojaks. 1990. aastal asutas ta koos mõttekaaslastega Vabariiklaste Koonderakonna, mis koos teiste paremerakondadega ühines valimisliiduks Isamaa. Nutt oli erakonna Isamaa liige selle asutamisest alates.

Ta on avaldanud rohkesti artikleid ja publikatsioone lähiajaloo ja välispoliitika kohta ning kommenteerinud välispoliitikat ja rahvusvahelisi suhteid tele-, raadio- ja trükiajakirjanduses.