Prof Leonhard Lapin

Eesti kunstnik, arhitekt ja luuletaja, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor

Leonhard Lapini tegevus Eesti kunsti- ja kultuuriväljal on olnud ulatuslik – ta on tegutsenud nii kujutava kunstniku kui ka tegevarhitektina, võtnud sõna kultuuriteoreetilistel ja päevakajalistel teemadel, kirjutanud proosat ja luulet ning mõjutanud õppejõuna paljusid kunstiüliõpilasi. Hariduse omandas ta aastatel 1966–1971 ERKI-s arhitektuuri erialal, kuid juba õpingute päevil tõmbas teda paralleelselt arhitektuuriga kujutav kunst ja performance. Lapinit võibki pidada nii eesti kunsti häppeningi isaks kui ka avangardkunsti lipulaevaks. Rahvusvaheliselt lõi laineid tema graafika, mis käsitles inimese ja masina ühinemist kui kaasaegset konflikti inimese ja tehnoloogia vahel. Samuti võib Lapinit pidada üheks Eesti popkunsti edendajaks. Koos teiste uuendusmeelsete noorte kunstnikega 1969. a. loodud rühmituse SOUP ‘69 raames jäljendati lääne moodsa kunsti eeskujusid ning tõlgendati ameerikalikku popkultuuri kohalikus kontekstis. 1990. aastatest alates on Lapin süvenenud omaloodud suprealismi kontseptsiooni, mis kommenteerib tarbimisühiskonna mõjusid kultuuris. Leonhard Lapin tegutseb aktiivselt ka tänasel päeval ning tema teosed kuuluvad nii paljude mainekate kunstimuuseumide kogudesse kui ka erakogudesse.

Lapini loomingut võib leida teiste seas Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Arhitektuurimuuseumi, Eesti Panga, Helsingi Linna Kunstimuuseumi, Alvar Aalto Muuseumi, Bridgestone´i Kunstimuuseumi, Ćiurlionise Rahvusliku Kunstimuuseumi, Zimmerli Kunstimuuseumi, Kiasma, Rootsi Rahvusgalerii, Sydney Kaasaegse Kunsti Muuseumi, Tretjakovi Galerii jt. muuseumide-galeriide kogudest.

 

EESTI KUNSTIMUUEUM DIGITAALKOGU      EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM

Leonhard Lapin. Tühjus ja ruum.    Raamat: Leonhard Lapin. Tühjus ja ruum

NOAR    EUROPEANA    CURIATOR