Kas IÕ on vabalanguses?

8.12.2017  toimub Tallinnas Inimõiguste aastakonverents.

Inimõiguste Instituut on Eesti vanim inimõigustega tegelev organisatsioon, mis on tegelenud süsteemse ja aktiivse inimõiguste kaitsega alates Eesti taasiseseisvumisest. Inimõiguste Instituut asutati rahvusvahelisel inimõiguste päeval, 10. detsember 1992, Eesti Vabariigi Presidendi Lennart Meri poolt.

Instituut peab oma missiooniks inimõiguste uurimise edendamist ning inimõiguste teadlikkuse tõstmist  Eestis ja maailmas. Sellega seoses on instituut soovinud oma aastakonverentsidel avada uut vaatenurka inimõiguste vallas, kus väärtussüsteemid on vastandlikud, kultuuritaust erinev ning käsitlus teemast kajastab ühiskonnas toimuvat.  

Seitsmes Inimõiguste aastakonverents on unikaalne üritus, mis toob ühe katuse alla kokku eri valdkondade, eri tausta ja eri vaadetega eksperdid, kelle kõigi üks eesmärke on tagada inimõiguste väärtuste kestmine.

Konverents käsitleb inimõiguste vaatenurgast lähtudes mitmeid täna aktuaalseid teemasid: terrorism, tehnoloogia areng, julgeolek, väikeriigid globaliseeruvas maailmas, kultuur ja rahvusvaheline koostöö.

Maailmas aina kriitilisemaks muutuvas julgeolekuolukorras vaatleme sõnavabaduse, privaatsuse ning mitmete teiste põhiõiguste seisukorda ning küsime: kas inimõigused on vabalanguses? Koos mõtleme, kuidas kaitsta kõigi inimõigusi ja igaühe õigust elule.

Konverentsi teemad on igal aastal kokku toonud üle 300 ühiskonnategelase, poliitiku, diplomaadi, riigiametniku, ajakirjaniku, analüütiku ja kodanikuühiskonna liidri rohkem kui 30-st riigist.

Meie aastakonverentsil on osalenud teiste hulgas: Madeleine K. Albright, Mihhail Hodorkovski, Dominque reynie, Ülle MadiseVagn Joensen, Cuno Jakob Tarfusser, Richard Barrett, Dr Quirine Eijkman, Mustafa Qadri, Kalev H. Leetaru, Artjom Troitski, Stephen J. Rapp, Gentian Zyberi, Riina Kionka, Dunja Mijatovic, Thomas Zerdick, Malavika Jayaram, David Mothander , Douglas Davidson, Anja Mihr, , Christopher McCrudden, Mustafa Džemilev, Marriët Schuurman, Galina Timtšenko, Dalee Sambo Doroug, Maria  Makejeva, Lauri Mälksoo, Dmitri Muratov ja teised.

Konverentsi patroon on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.