AVAKÕNED 

Ph.D Mart Nutt
Riigikogu liige, konverentsi peakorraldaja

1992. aastast alates VII, VIII, IX, X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige. Mart Nutt on kõigis Riigikogu koosseisudes kuulunud põhiseaduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni. Mart Nutt lõpetas 1985. aastal Tartu Ülikooli ajaloolase ja etnograafina ning aspirantuuri samas 1988. aastal. 2011. aastal kaitses Mart Nutt Tallinna Tehnikaülikoolis doktoritöö „Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises”. 2011. aastast on ta Inimõiguste Instituudi nõukogu liige. Mart Nutt oli ÜRO Inimõiguste Nõukogu Darfuri missiooni liige 2007-2008 ning Euroopa Nõukogu Rassismi ja Sallimatuse Vastase Komisjoni liige aastatel 1998-2013.

David Vseviov
ajaloolane, filosoof ja pedagoog, Eesti Kunstiakadeemia professor

David Vseviov on viljakas publitsist ning raadio saatesarja “Müstiline Venemaa” autor ja esitaja. Ta on avaldanud ajalooraamatuid ning arvukalt teaduslikke ja esseistlikke artikleid. Vseviov on töötanud Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis, kus ta uuris sotsialismiperioodi ajalugu. Ta on pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas 2016. aastal Euroopa Parlamendi Euroopa Kodaniku ja Eesti Ringhäälingute Liidu Kuldmikrofoni auhinna. Vseviov on kaitsnud kultuuriajaloo alal doktoriväitekirja.

David Griffiths
Amnesty Internationali peasekretäri administratsiooni juht

David Griffithsi vastutusalasse kuuluvad Amnesty Internationali (AI) inimõiguste kaitse tegevuskava ja AI sekkumist vajavad teemad. Ühtlasi on ta AI avalike suhete ja strateegiliste otsuste koordineerija. Varem on Griffiths juhtinud AI Lõuna-Aasia piirkondlikku meeskonda, juhtides meeskonna üleminekut Londonist Lõuna-Aasia regiooni. Enne AI-ga liitumist uuris ta usulist, etnilist ja seisuslikku diskrimineerimist Aasia riikides ning tegeles vähemuste eestkoste küsimustega. Griffthsi huviks on religioosse ja kultuurilise identiteedi ning rahvuslusprobleemide kokkupuutekohad. Ta on lõpetanud Oxfordi ülikooli ning Londoni Ülikooli Orientalistika ja Aafrika uuringute kooli (SOASi).

Vootele Hansen
Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees

Vootele Hansen on Eesti poliitik ja geograaf. Vootele Hansen lõpetas 1985. aastal Tartu Ülikooli geograafiateaduskonna. Ta töötas aastatel 1985–1990 Rakendusgeograafia Instituudis ja 1990–1992 Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta kuulus ka Riigikogu VIII ja IX koosseisu. Aastatel 1994–1995 oli ta Andres Tarandi valitsuses keskkonnaminister. Vootele Hansen on EELK misjonikeskuse nõukogu liige ja Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees.

Kas tehnoloogia ohustab inimõigusi?

Ivar Tallo
 E-Riigi Akadeemia asutaja ja nõukogu liige

Ivar Tallo on töötanud E-Riigi Akadeemia direktorina ning ta on olnud Riigikogu ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige. Tallo on olnud president Lennart Meri välisnõunik ning pidanud Tartu Ülikoolis avaliku halduse loenguid. Ta on avaliku teenistuse eetikakoodeksi autor ja üks avaliku teabe seaduse väljatöötajaid. Tallo tegeleb IKT lahenduste juurutamisega Eestis ning on nõustanud sel teemal Kesk- ja Ida-Euroopa, Balkani, SRÜ, Araabia maade ja Aafrika avaliku sektori juhte.  2007 – 2009 oli Tallo Eesti esindajana lähetatud ÜRO  Koolituste ja Uuringute Instituuti, kus juhtis e-valitsemise programmi.

Jeff Jarvis
New Yorgi ajakirjanduse kõrgkooli (CUNY) professor

Jeff Jarvis töötab ka Tow-Knight ajakirjandusliku ettevõtluse keskuse juhatajana. Ta tegeleb meediaettevõtete jaoks uudsete lahenduste ja ärimudelite väljatöötamisega. Jarvis on üks projekti News Integrity Initiative (Ausate Uudiste Initsiatiiv) algatajaid, mis on saanud toetust muu hulgas Facebookilt, Craigslisti loojalt Craig Newmarkilt ja Fordi Sihtasutuselt. Jarvis on aktiivne blogija ning on avaldanud mitmeid raamatuid.

Mojca Pajnik
Ljubljana Ülikooli sotsiaalteaduste dotsent

Mojca Pajniku peamised uurimisteemad on poliitiline ja kommunikatsiooniteooria, populism, migratsioon, soouuringud ja inimõigused. Ta on töötanud nõuniku, juhatuse liikme, eksperdi ja koordinaatorina mitmetes uurimisprojektides ja poliitika kujundamisel. Pajnik juhib Sloveenia Uuringute Agentuuri juures projekti “Sooline eristamine meediatööstuses” ning on partneriks Erasmus+ programmile “Meediaharidus võrdsuse ja tolerantsuse nimel.”

Ivo Juurvee
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja uurimisprogrammi juht

Ivo Juurvee on töötanud Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhtajana ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo nõunikuna. Juurvee on õpetanud mitmeid julgeolekuga seotud õppeaineid Tartu Ülikoolis, NATO Koolis Oberammergaus ja Frontex piirivalve magistriõppeprogrammis ning töötanud teadurina Londoni Ülikooli Slaavi- ja Ida-Euroopa Uuringute Koolis (UCL SSEES). Juurvee on kaitsnud doktoriväitekirja Tartu Ülikoolis.

Matti Saarelainen
Euroopa Hübriidohtude Vastase Kompetentsikeskuse direktor

Matti Saarelainen töötab ühtlasi Soome peaministri büroos projektijuhina ja Soome kaitsepolitseis osakonnajuhatajana. Ta on töötanud Soome peaministri büroos julgeoleku alal ja Soome politseijõududes. Saarelainen on kaitsnud Helsingi Ülikoolis rahvusvaheliste suhete alal doktoriväitekirja.

Paul Przemyslaw Polanski
Kozminski Ülikooli professor

Paul Przemyslaw Polanski on õigusteaduse professor ja advokaat ning tegeleb ka tarkvara programmeerimisega. Ta on avaldanud raamatuid ja artikleid rahvusvahelise ja Euroopa IT-õiguse kohta. Polanski on üks Moodle programmi poola keelde tõlkijaid ning õiguse ja IKT lahenduste seostega tegeleva uurimisinstituudi FREE asutaja ja direktor. Ta on üks õigusinfoprogrammi Legalis loojaid, mida oma igapäevatöös kasutab rohkem kui 20 000 Poola advokaati. Polanski sai Melbourne’i Ülikoolis doktorikraadi.

Euroopa põhiõiguste kriisi lävel. Kas Inimõigused on vabalanguses?

Katre Luhamaa
Tartu Ülikooli lektor

Katre Luhamaa on Tartu Ülikooli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning juhataja asetäitja. Ta töötab ka Balti Uuringute Instituudis õiguseksperdi ja Euroopa Nõukogu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) programmi Eesti kontaktisikuna ning Eesti õiguseksperdina Euroopa Põhiõiguste Agentuuri juures. Ta on töötanud Riigikohtus ja Tartu Ülikooli Avaliku õiguse instituudis. Luhamaa omandas õigusteaduse doktorikraadi Tartu Ülikoolis.

François Zimeray
Prantsusmaa suursaadik Taanis

François Zimeray on töötanud Prantsusmaa välisteenistuses inimõiguste saadikuna ning käinud arvukatel missioonidel üle maailma. Ta on olnud Euroopa Parlamendi liige ning töötanud ka linnapeana. Erialalt on Zimeray jurist. Ta on muu hulgas tegutsenud advokaadina Rahvusvahelises Kriminaalkohtus ja nimetab ennast ise ka inimõiguste aktivistiks. 2015. aastal Kopenhaagenis sõnavabaduse teemalisel debatil osaledes elas ta üle terroriakti. Oma kogemusest ja vastuolulistest tunnetest sel teemal on ta kirjutanud raamatu.

Jacob Mchangama
advokaat ja inimõiguste ekspert

Jacob Mchangama on Taani advokaat ja juriidiline nõustaja ning inimõiguste ekspert. Ta on asutanud inimõiguste ja seadustega tegeleva mõttekoja Justitia ja on selle direktor. Mchangama on tegelenud Kopenhaageni Ülikoolis rahvusvaheliste inimõiguste küsimustega. Tema artikleid on avaldatud mitmetes tunnustatud rahvusvahelistes väljaannetes. Ta on Kopenhaageni Ülikoolis saanud õigusteaduste kandidaadi kraadi.

Daniel Mitov
Bulgaaria endine välisminister

Daniel Mitov oli 2014–2017 Bulgaaria välisminister. Ta on töötanud USA Rahvuslikus Demokraatia Instituudis (NDI) poliitparteide arenguprogrammi juhina Iraagis ja esindajana Brüsselis. Mitov on olnud NDI esindaja Liibüas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Ukrainas, Jeemenis, Tuneesias ja mujal. Ta on töötanud Ida- ja Kagu-Euroopa Politoloogiaakadeemias, osaledes Bulgaaria Politoloogiakooli meeskonnas. Mitov on õppinud Sofia Ülikoolis riigiteadusi. Ta on osalenud mitmetes rahvusvahelistes programmides, sealhulgas Marshall Memorial Fundis ja Prantsusmaa välisministeeriumi juures.

David Griffiths
Amnesty Internationali peasekretäri administratsiooni juht

David Griffithsi vastutusalasse kuuluvad Amnesty Internationali (AI) inimõiguste kaitse tegevuskava ja AI sekkumist vajavad teemad. Ühtlasi on ta AI avalike suhete ja strateegiliste otsuste koordineerija. Varem on Griffiths juhtinud AI Lõuna-Aasia piirkondlikku meeskonda, juhtides meeskonna üleminekut Londonist Lõuna-Aasia regiooni. Enne AI-ga liitumist uuris ta usulist, etnilist ja seisuslikku diskrimineerimist Aasia riikides ning tegeles vähemuste eestkoste küsimustega. Griffthsi huviks on religioosse ja kultuurilise identiteedi ning rahvuslusprobleemide kokkupuutekohad. Ta on lõpetanud Oxfordi ülikooli ning Londoni Ülikooli Orientalistika ja Aafrika uuringute kooli (SOASi).

Nele Parrest
Riigikohtunik

Nele Parrest on Riigikohtu halduskolleegiumi liige ja Tartu Ülikooli haldusõiguse lektor. Varasemalt on ta töötanud õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ning õiguskantsleri kantselei osakonnajuhatajana. Ta on töötanud ka Justiitsministeeriumi õigusloome osakonna avaliku õiguse talituse nõunikuna. Parrestil on õigusteaduse magistrikraad ning ta õpib Tartu Ülikooli doktoriõppes.

Väikeriigid, põlisrahvad ja inimõigused?

Heiko Pääbo
Tartu Ülikooli Balti Õpingute Keskuse juhataja

Heiko Pääbo töötab ühtlasi Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi lektorina. Tema uurimisvaldkondadeks on väikeriikide välispolitiika (peamiselt Balti riigid) ja kollektiivse mälu konfliktid, keskendudes peamiselt endise Vene impeeriumi aladele. Pääbo sai Tartu Ülikoolis teaduskraadi ning on ennast täiendanud Peterburi Riiklikus Ülikoolis, Potsdami Ülikoolis ja Delaware’i Ülikoolis.

Kersti Kaljulaid
Vabariigi President

Aastatel 2004-2016 oli ta Euroopa Kontrollkoja liige. Ta on varasemalt töötanud Eesti Energia Iru elektrijaama finantsdirektori ja direktorina ning Eesti peaministri majandusnõunikuna. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis loodusteaduskonna geneetika eriala ning majandusteaduskonna magistrantuuri.

Chandra Roy-Henriksen
ÜRO Põlisrahvaste püsifoorumi sekretariaadi juhataja

Chandra Roy-Henriksen on advokaat, kes on töötanud mitmetes advokaadibüroodes. Ta on spetsialiseerunud rahvusvahelisele õigusele, inimõigustele ja põlisrahvaste õigustele. Roy-Henriksen on osalenud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tegevuses ja töötanud välja konventsiooni number 169, mis keskendub põlis- ja hõimurahvastele ning ta on töötanud ka ÜRO Arenguprogrammis. Õigusteaduste magistrikraadi (LLM) omandas ta Ameerika Ülikoolis Washington DCs.

Julian Burger
Essexi Ülikooli külalisprofessor

Julian Burger on ka Londoni Ülikooli õppejõud ja inimõiguste konsortsiumi liige. Ta on õpetanud mitmetes Euroopa ja Põhja-Ameerika ülikoolides. Rohkem kui 20 aastat töötas ta ÜRO inimõiguste ülemvoliniku juures, juhtides peamiselt põlisrahvaste ja vähemusrahvuste küsimustega seotud tegevusi. Burger oli üks ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni koostamise juures olnud läbirääkijaid. Ta tegeleb aktiivselt põlisrahvaste teemadega ning käib missioonidel põlisrahvaste kogukondades. Ta on kaitsnud Kirde-Brasiilia vaesuse tsüklite kohta doktoriväitekirja.

Jonathan Cristol
New Yorgi World Policy Instituudi teadur

Jonathan Cristol on välispoliitika ekspert, kes muuhulgas nõustab USA välispoliitika ja ÜRO rahvusvahelise julgeoleku valdkonna poliitikate loomist ning koolitab USA valitsussektori töötajaid Lähis-Ida riikide sise- ja välispoliitika küsimustes. Varasemalt on ta töötanud USA välispoliitika programmi akadeemilise direktorina ning Bardi Kolledži globaliseerumise ja rahvusvaheliste suhete programmi direktorina. Cristolil on doktorikraad rahvusvahelistes suhetes Bristoli Ülikoolist.

Kristina Miskowiak Beckvard
Taani suursaadik Eestis

Kristina Miskowiak Beckvardil on pikaajaline töökogemus Taani Välisministeeriumis, kus ta on olnud avaliku õiguse osakonna juhataja, juhtinud Põhja-Euroopa küsimustega tegelevat osakonda, töötanud asejuhina Taani saatkonnas Pariisis ning vanemnõunikuna Taani esinduse juures OSCEs ja Rahvusvahelises Aatomienergia Agentuuris (IAEA) Viinis. Tal on rahvusvahelise õiguse diplom Cambridge'i ülikoolist ning õigusteaduste magistrikraad Kopenhaageni Ülikoolist ja Londoni King’s College’ist. Ta on kirjutanud õigusalaseid raamatuid, sealhulgas "Freedom of Speech and Responsibility" ("Sõnavabadus ja vastutus”).